Håndværkerfradrag

 

Håndværkerfradrag

 

Du kan få fradrag i 2013 og 2014

 

Som en del af Vækstplan DK genindføres håndværkerfradraget med fuld virkning i 2013 og 2014 og udvides samtidig til at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013. Den nødvendige lovgivning er endnu ikke vedtaget.

Så snart detaljerne er på plads, vil vi uddybe informationen her på siden( skat.dk ), så du kan se, hvordan du får fradrag i år og næste år.

 

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året pr. voksen i husstanden, inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl.

 

Håndværkerfradraget kan bruges til følgende specifikke opgaver i forbindelse med gulvarbejde:

 

  • Afslibning af gulv
  • Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper osv.)
  • Fjernelse af gammelt gulv
  • Maling af gulv
  • Lakering
  • Isolering af krybekælder op mod gulv
  • Installation af gulvvarme

     

 

Gulvforbedring - Slettevej 114 - 4160 Herlufmagle - limborg@mail.tele.dk - CVR 88905016 - Nordea kontonr. 2280 8975902340 - tlf. 20 15 92 20